Meld inn feil

Gjelder henvendelsen feil i programvare vennligst ta kontakt med programvareleverandøren.

Vi gjør oppmerksom på at man ikke behøver å benytte denne tjenesten til supportsaker som ikke er kritiske eller for henvendelser mellom klokken 08:00 og 16:00. Vi anbefaler da at dere benytter våre supportsider som dere finner her.

Hvis årsak til feilen ikke skyldes feil i Serversky sine systemer, gjelder følgende betingelser:

Hverdager klokken 16:00 - 24:00 : 1335,- eks.mva per time
Helg/helligdager: 1780,- eks.mva per time

Det faktureres minimum 1 time.

Denne tjenesten har ingen garanti på responstid. Dersom en av våre vakthavende teknikere har anledning til å besvare din henvendelse vil du normalt høre fra oss innen et par timer.